• (679) 3386044
  • aryasamaj@unwired.com.fj
Affiliated Samaj in Fiji
Arya Samaj Satsang Venue Time
Ba Arya Samaj Arya Kanya Pathshala, Ba Sundays: 10.00am – 12.00pm
Central Suva Arya Samaj Pt. G N Pathik Hall, Arya Samaj Primary School, Samabula Sundays: 10.00am – 12.00pm
Gurukul Arya Samaj Gurukul Primary School, Saweni, Lautoka Sundays: 10.00am – 12.00pm
Lautoka Arya Samaj Lautoka Arya Samaj Primary School, Lautoka Sundays: 10.00am – 12.00pm
Nadi Arya Samaj Nadi Arya Samaj Primary School, Waqadra, Nadi Sundays: 10.00am – 12.00pm
Nadroga Arya Samaj Nadroga Arya College, Maro, Sigatoka Sundays: 10.00am – 12.00pm
Nasinu Arya Samaj Bhawani Dayal Memorial Primary School,
Nakasi
Sundays: 10.00am – 12.00pm
Samabula Arya Samaj SSM Primary School, Nabua Sundays: 10.00am – 12.00pm
Tavua Arya Samaj Vatukoula Arya Samaj Primary School, Vatukoula Sundays: 10.00am – 12.00pm
Vunikavikaloa Arya Samaj Vunikavikaloa Arya School, Rakiraki Sundays: 10.00am – 12.00pm
Contact Information
Headquarters
Member's Login
Newsletter: